จำนวนวันของเดือนกันยาใกล้หมดลงแล้ว  ดิฉันยังไม่ได้เขียน Blog เลย  คิดถึง Blog เหลือเกิน  ดิฉันเหินห่างร้างรา Blog ไปเอง  นานหลายวันทีเดียว เนื่องด้วยมีภารกิจที่ทำให้ต้องเดินทางโดยตลอด ทั้งที่มีเรื่องอยากจะเขียน อยากจะเล่าหลายเรื่อง แต่พอเวลาผ่านไป ๆ  เมื่อไม่มีโอกาสเขียน (บริหารเวลาไม่เป็นเอง) นานเข้า ทำให้การเขียน Blog ของดิฉันเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ (เขียนไม่ออก)

เมื่อตอนต้นเดือน วันที่ 1-2-3 กย. ดิฉันมีโอกาสได้ร่วมประชุม UKM ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างงดงาม สมตามเจตนารมณ์ของหัวปลาที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น  ด้วยการดำเนินการจัดงานอย่างมืออาชีพของท่านเจ้าภาพ (เพราะมีหัวเรือใหญ่ผู้ช่ำชอง:  รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ)  และดังเช่นทุกคราว ตอนท้ายของงาน คณะกรรมการ UKM ได้กำหนดหัวปลาคราวต่อไป ชื่อเรื่อง "การบูรณาการระบบคุณภาพโดยการจัดการความรู้" นับเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นทุกทีๆๆ 

สำหรับ ม.นเรศวร เรื่อง การบูรณาการระบบคุณภาพโดยการจัดการความรู้  ดิฉันมีภาพที่สามารถสื่อให้เห็นภาพรวมของ QA  และ  KM  ทั้งที่มาที่ไปจนกระทั่งกลายเป็น QA2KM ได้อย่างไร ดังนี้ (ขอให้ท่านเริ่มพิจารณาจากจุดเริ่มที่รูปหัวใจ และไปตามทิศทางของหัวลูกศร ซึ่งในที่สุดจะวนกลับมาที่หัวใจอีก และวนเช่นนี้ต่อไปไม่รู้จบ)