แนะนำบทความเกี่ยวกับเรื่องเล่า

        มติชนรายวันฉบับวันนี้ ในคอลัมน์จิตวิวัฒน์    คุณหมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เขียนเกี่ยวกับเรื่องเล่า     นัก KM ต้องอ่านครับ     อ่านได้ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๒ สค. ๔๙