• วันแม่ หลายๆท่านโชคดีมีแม่คอยดูแล จนแก่ชรา หลายๆคนต้องดูแลแม่ด้วยความสุข  แต่ทุกคนก็มีแม่หลวงคนเดียวกัน       แม่คือครู คนแรกของเรา
  •                
  •               พืชัย