วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าสู่กันฟัง ..ของชาว กศน.ชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสรุปบทเรียนการทำงานในชุมชน สนทนาผ่านงานวิจัย 16 กรณีศึกษา

   ชาว KM ชุมพร ทุกคนขอขอบคุณ ที่ทุกท่าน ให้คำแนะนำ และคอยให้กำลังใจเรื่อยมา ..จากการลองผิด..ลองถูก ทำให้พวกเราเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และคงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  ...  ตอนนี้พวกเราชาว กศน.กำลังเตรียมการจัดงาน วันแลกเปลียนเรียนรู้ Knowledge Sharing Day  ครั้งที่ 1   วันที่ 28 กันยายน 2548  ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

  1.  การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  สรุปบทเรียนการทำงานในชุมชน โครงการการแก้ปัญหาความยากจน โดย สนทนาผ่านงานวิจัย  16 กรณีศึกษา จาก 16  หมู่บ้าน ใน 8  อำเภอ  เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนา ของผู้ปฏิบัติงานในชุมชน ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน/ครูศูนย์การเรียนชุมชน และพนักงานราชการ..ซึ่งบุคคลเหล่านี้ เป็นคนทำงานที่เป็นทัพหน้า ..ที่ทำงานในชุมชน ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีค่ายิ่ง ของชาว กศน.
  2. การแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ของนักศึกษา กศน. 8  อำเภอ ผ่านโครงงานของนักศึกษา  กศน.   ซึ่งเป็นผลจากการคิดค้น ศึกษาด้วยตนเอง โดยมีกระบานการทำงานเป็นทีม
  3. การอภิปรายการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด (การใช้พืชกระท่อม )ในกลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน
  4. การรับผ้าผูกคอพระราชทานของยุวกาชาดนอกโรงเรียน 101 คน จาก 8  อำเภอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor chumphonความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#km#บันทึกกิจกรรม

หมายเลขบันทึก

4448

เขียน

25 Sep 2005 @ 20:29
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:00
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก