ภาพหมู่ 7 Habitรุ่น 3


การมีเครือข่ายหลังการจัดอบรมก่อให้เกิดประโยชน์

ภาพหมู่ที่ระลึก  รุ่นที่3  หลักสูตร การเพื่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ  กรณีศึกษา COVEY'S 7 HABITS WORKSHOP( THE 7 HABITS OF HIGHLY  EFFECTIVE PEOPLE) ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การอบรมหลักสูตรดังกล่าวครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีผู้สนับสนุน โดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  ต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้ง 2 อย่างยิ่ง

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม  ได้มีเพื่อนร่วมรุ่นที่อยู่ในวัยใกล้เคียงและมีสภาพการทำงานเหมือนกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมรุ่น จะมีทั้งบุคคลที่กล้าแสดงออก ชอบติ ชอบเฮไหน เฮนั่น มีทั้งที่เป็นรู่นอาวุโสที่เคารพ รุ่นน้องที่เก่งและน่ารัก ได้สัมผัสกับกลุ่มวิทยากรที่เป็นกลุ่มชนรุ่นใหม่ ๆ และพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ ในกลุ่มจะได้คัดเลือกประธานรุ่นและคณะกรรมการในรุ่น 3 มีการสันทนาการอย่างต่อเนื่อง

การถ่ายทอดลงสู่กลุ่มงานของหน่วยงาน  หลังจากได้รับการอบรมหลักสูตรข้างต้นแล้ว  ได้นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด โดยสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ และมีการอ้างอิงทุกครั้ง เนื่องจากเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของทฤษฎี และนำความรู้ ในเรื่องดังกล่าว ลงไว้ในรูปบทความทางระบบ e-office ของหน่วยงานด้วย ที่นำมาใช้ส่วนใหญ่คืออุปนิสัยเกี่ยวกับการสร้างบัญชีออมใจ /การตั้งปณิธาน/การจัดลำดับสิ่งสำคัญ/การผนึกความต่าง

การสะท้อนผลหลังจากที่ได้รับการอบรม   การอบรมหลักสูตรดังกล่าวดีมาก ๆ แต่จะยิ่งดีมากขึ้น ถ้าสามารถให้มีการสรุปเป็นหลักสูตรอย่างนี้และเผยแพร่ในรูปการลงมือปฏิบัติสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำวิทยากรที่อยู่ในกลุ่มที่เคยได้รับการอบรมหลักสูตร 7 HABITS OF  HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE  ทั้ง 4 รุ่น เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร  เพราะอุปนิสัยของคนส่วนใหญ่ชอบเป็นผู้ตามและมักจะชอบขัดขากันเอง ความเจริญทั้งด้านความคิดและการกระทำมักจะสวนทางกัน ขออนุญาต ลปรร.นะคะ จากคนที่รักองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

หมายเลขบันทึก: 44477เขียนเมื่อ 12 สิงหาคม 2006 15:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 19:56 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

อยากสอบถามว่า สถาบันที่จัดอบรมให้คือที่ไหนคะ แล้วอาจารย์ผู้อบรมให้คือท่านใดคะ

เข้าอ่านพอดี ขอบอกว่า ดิฉัน อินกับ 7 Habits มาก

เคยเรียนมา 2 ครั้งแล้ว ครั้งแรกเรียนกับวิทยากรของ

สถาบันหนึ่ง สอนเข้าใจยากมากพอ ๆ กับเอาหนังสือมาสอน

แต่ครั้งที่สองเรียนกับ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา ขอยกนิ้วให้อาจารย์ค่ะ

เพราะสอนให้เข้าใจง่าย ๆ สไตล์คนไทย มีตัวอย่าง กิจกรรม

ให้ทำ ซึ่งแต่ละกิจกรรมสะท้อนให้เห็นแต่ละ Habits และ

พฤติกรรมที่ควรทำไม่ควรทำ ขอแนะนำว่า ถ้าจะจัดอบรมให้บุคลากร

คนไทย ระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน เชิญ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา

ไปเลยค่ะได้ผลจริง ๆ แต่อาจต้องจองคิวนานมาก เพราะอาจารย์

มีงานสอนเยอะมาก และสอนหลายหลักสูตรค่ะ

รบกวนขอเบอร์ อ.อุไรวรรณ ได้มั้ยคะ

อยากเรียนกับ อ.อุไรวรรณ บ้างคับ

อยากทราบรายละเอียด จังเรยคับ

ไม่ทราบว่า มีท่านใด พอให้รายละเอียด ได้บ้างคับ

ขอบคุณคับ

อ.อุไรวรรณ อยู่ชา เคยมาบรรยายให้แก่ผู้บริหารระดับกลางของธนาคารแล้วค่ะ ประสบความสำเร็จมากค่ะ

ผลประเมินออกมาดีมาก อาจารย์ถ่ายทอดด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และ จากประสบการณ์ที่นำไปใช้จริง ดังนั้น

ขอแชร์ว่า แนวการสอนจะไม่เหมือนกับของต้นฉบับซึ่งเคยดิฉันเคยเข้าอบรมกับ Pacrim นะคะ อาจารย์

นำเฉพาะแ่ก่นของแต่ละ Habits มาปรับประยุกต์ โดยอ้างอิงที่มาทุกครั้ง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของ

จึงทำให้ดิฉันชื่นชมอาจารย์เรื่องจรรยาบรรณมากค่ะ ในความคิดเห็นของดิฉันคิดว่า อ.อุไรวรรณ เหมาะมาก

กับบรรยายให้แก่ ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง แต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูง ขอแนะนำ Pacrim ต้นฉบับค่ะ

เบอร์ของอาจารย์ 081-9263133 ตามนามบัตรนะคะ ไม่ทราบเปลี่ยนหรือยัง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี