ในองค์กรทุกองค์กร ต้องยอมรับว่ามีทั้งบุคลากรในกรอบ และนอกกรอบ การบริหารบุคลากรในกรอบนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การบริหารบุคลากรนอกกรอบนั้นเป็นเรื่องยากมาก การจะทำให้บุคลากรนอกกรอบกลายเป็นบุคลากรในกรอบได้นั้น จะต้องมีเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ซึ่งท่านใดมีเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้แล้วได้ผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับ