ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน มีปัจจัยอยู่อย่างหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลที่อธิบายได้ คือ การให้หน่วยงานราชการสั่งซื้อกระดาษยี่ห้อ "บางปะอิน" ใครมีข้อมูลในเรื่องนี้ เข้ามาคุยหรือให้แหล่งที่จะหาข้อมูลด้วยครับ