ถ้าต้องการให้ห้องเล็กๆมองดูใหญ่ขึ้นให้ทาสีในห้องด้วยสีเพียงสีเดียวเป็นสีอ่อนๆ เช่น พื้นเพดานข้างฝา รวมทั้งสีเฟอร์นิเจอร์และม่านที่ใช้อาจจะเป็นสีอ่อนหรือสีแก่ตามชอบ