ถ้าพื้นระเบียงบ้านของคุณลื่นเมื่อเวลาฝนตก แก้ไขโดยทาสีพื้นเสียใหม่ก่อนจะทาให้เอาทรายจำนวนมากพอสมควรใส่ลงในกระป๋องสีกวนให้ดีแล้วจึงทา เมื่อสีแห้งคุณจะได้พื้นที่ขรุขระเล็กน้อย และจะไม่ลื่นเมื่อมีน้ำเปียก