เมื่อถึงฤดูหนาวที่มะม่วงจะออกดอก อย่ารดน้ำที่โคนต้นเป็นอันขาด ถ้ารดน้ำแทนที่มะม่วงจะออกดอก กลับออกใบแทน