ควรมีสมุดโน้ตเล็กๆ และปากกาดินสอใส่กล่องหรือกระเป๋าเล็กๆ ใส่ไว้ในกระเป๋าถือของคุณเวลาจำเป็นต้องใช้ขึ้นมา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่ ก็จะหยิบใช้ได้สะดวกและทันท่วงที