โครงการ Common Room ขอเชิญคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมส่งภาพประกวดในหัวข้อเรื่อง ความรัก  อาทิเช่น รักบุพการี  รักบุตร รักเพื่อน หรือรักเด็ก ขนาดโปสเตอร์พร้อมคำบรรยายสั้น ๆ หรือแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ  ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2549 ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ ทันตะ มข.และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2549 เริ่มเวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 7 ทันตะมข.