ถ้ากระดุมเสื้อติดแน่น จนไม่สามารถจะเลาะออกได้ ให้สอดหวีใต้กระดุมงัดขึ้น แล้วใช้ใบมีดโกนตัดออกทางด้านล่างของกระดุม จะไม่ทำให้เนื้อผ้าเป็นรอย