เวลาทาสีประตู เอาจาระบีทาที่บานพับเสียก่อน ถ้าสีไปเปื้อนเข้าก็จะหลุดออกได้โดยง่าย