นำเอาแมกกาซีนม้วนๆ แล้วใส่ลงในรองเท้าบู๊ท จะทำให้ทรงตัวไม่พับหักลงมาเวลาเก็บในตู้