แม้ไม่เชื่อว่าฉันรัก

อย่าทึกทักว่าฉันหลอก

แม้ไม่เชื่อถ้อยคำทีบอก

อย่าพึ่งตอกย้ำว่าฉันหลายใจเด้อ...

 

บุคลิกภายนอกของคน

ใช่ตัวตนแท้จริงเสมอ

ดูอย่างเจ้าเงาะนั่นซิเธอ

ซ่อนความเลิศเลอเอาไว้ข้างใน...

 

รีบตัดสินคนเพียงภายนอก

ไม่ลองรู้จักรู้ใจไฉน

เหมือนอยากลิ้มรสแกงใด

แต่ไม่ชิม ฤา จะรู้รสแกง

 (1 มีนา 42)