รายงานการพบกลุ่ม วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ กศน.ตำบลคานหาม

วันพุธที่ ๑ มิถนายน ๒๕๕๔      

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 รายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ หน้าที่พลเมือง

ระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลคานหาม

นักศึกษามาพบกลุ่มจำนวน ๗ คน

ครู กศน.ตำบลคานหาม นางเกษสุริน ศรีสุวรรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคานหามความเห็น (0)