Chakungrao


-
-
Username
phongsaklaoot
สมาชิกเลขที่
148997
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

กำเนิด : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2527 (รัตนโกสินทร์ศก 203) เกิดที่บ้านโดยหมอตำแย พื้นเพเป็นชาวกำแพงเพชรหรือชากังราว*โดยกำเนิด (*ชื่อเก่าก่อนกาลเคยเป็นเมืองหน้าด่านสมัยสุโขทัย)


การศึกษา : ระดับชั้นประถมศึกษา ร.ร. บ้านเขาวังเยี่ยม, ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.หนองกองพิทยาคม, ระดับอุดมศึกษาสาขาเคมี รหัส 46 มรภ. กำแพงเพชร,...จากนั้นกบก็ออกนอกกะลาเดินทางมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี) มรภ.ลำปาง (ทุน PERCH-CIC)...กว่าจะจบเลือดตาแทบกระเด็นครับ


Publication: P. Laoot, K. Rangsriwatananon and A. Chaisena, Synthesis of sodium-type fluorophlogopite mica from perlite and diatomite, Journal of Ceramic Processing Reserach, Vol 12, No.3, pp.273-278 (2011)


ประสบการณ์ทำงาน : เป็นครูครั้งแรกครับ...ครูเคมี ร.ร.เอกชน ที่ ร.ร.ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี แผนกเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน มจพ. (มิ.ย. 53-ก.พ. 54)


ปรัชญา : อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ, วิริเยน ทุกฺขขมจฺเจติ...ผมเชื่อว่าการพึ่งตนเองและและความเพียรพยายามเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวไปสู่ความสำเร็จ

"อนาคตกลายเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันกลายเป็นอดีต เวลาไม่ย้อนกลับ...ทุกวินาทีมีค่าเสมอ"

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี