ธรรมจิตอาสา

ธรรมจิตอาสา ศิษย์พระอาจารย์แสนปราชญ์ เราคือผู้ให้

เชิญร่วมกลุ่ม  ธรรมจิตอาสา  ศิษย์พระอาจารย์แสนปราชญ์ 

"เราคือผู้ให้"

ใช้เวลาที่เหลือ

ค้นหา "ความจริง"ของชีวิต

*************************************

ชีวิตคืออะไร? ชีวิตเป็นอย่างไร? เป้าหมายชีวิตคืออะไร ? และเวลาที่เหลือจะทำอย่างไร?

เดินทางไปกับการเรียนรู้ "ความจริง" ของชีวิต กับการปฏิบัติการรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้าย เป็นการสัมผัสกับโลกชีวิตและโลกวิญญาณของผู้ป่วยที่กำลังประสบทุกข์ทางกาย และทุกข์จากมรณภัยที่กำลังจะมาถึง จะช่วยเขาเหล่านั้นอย่างไร ด้วยแนวทางวิธีหาคำตอบในทางของ "ศาสตร์ กับ ศาสน์" คือ แพทย์ศาสตร์ กับ พุทธศาสน์ แบบวิทยาศาสตร์กับวิถีแห่งพุทธธรรม

สมัครร่วมค้นหา "ความจริง"ของชีวิตวันนี้

โดยเป็นจิตอาสา ให้ธรรมะกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ทุกวันพุธ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

โรงพยาบาลหัวทะเล

ในเครือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โทร. ๐๘๓-๑๒๕๖๓๗๕ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยฝึกสมาธิ-สติ เพื่อเป็นคนดีและเรียนเก่งความเห็น (0)