ธนาคาร 5 ส.

มุ่งมั่นอย่างแรงกล้า พัฒนา 5 ส. ทั่วทั้งคณะ

    

 

   ภาพหมู่ในวันเปิดธนาคาร 5 ส. สาขา   เทคโนโลยีฯ หัวหน้าภาควิชาฯ ให้เกียรติเปิดงาน    

   

                                             ลูกค้านำกระดาษที่ไม่ได้ใช้มาฝากบัญชีกับธนาคาร 5 ส.

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ได้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. มาตั้งแต่ปี 2542 ตอนแรกที่เริ่มทำกิจกรรม 5 ส. ก็ทำตามที่ได้รับการอบรมมา ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ส่วนใหญ่พอจะทราบว่าเป็นตัวย่อมาจากคำว่าอะไรบ้าง หลักการ วิธีการ มาตรฐานของ 5 ส. เป็นอย่างไร ผมมีความคิดว่ากิจกรรม 5 ส. ถ้าสามารถทำในลักษณะสร้างสรรค์จะช่วยให้กิจกรรม 5 ส. เป็นที่น่าสนใจ  ความจริงกิจกรรม 5 ส. อยู่ที่จิตสำนึกในคุณภาพของผู้ทำ และเมื่อทุกคนร่วมกันทำจะช่วยให้สถานที่ทำงานแห่งนั้น มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย สุขภาพจิตของคนทำงานก็ดี เพราะไม่ต้องมัวแต่หาสิ่งของที่ไม่รู้ว่าเก็บอยู่ที่ไหน เมื่อสิ่งของเราเป็นระเบียบ ก็ช่วยให้ความคิดของเราเป็นระเบียบด้วย ไม่หลงลืมง่าย ขอพูดถึง ส.ตัวแรก คือ การสะสาง หัวใจสำคัญคือ ของที่ไม่จำเป็นขจัดออก ส่วนใหญ่จะบอกว่าจำเป็นหมด เมื่อจำเป็นหมด ต้องมีมาตรฐาน 5 ส. มาเป็นตัวกำหนดว่าของใช้ส่วนตัวมีได้เท่าไร เพื่อลดสิ่งของที่ไม่จำเป็นลง (สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตเราก็แต่สิ่งของที่จำเป็นก็เพียงพอแล้วครับ) ผมได้ทำกิจกรรม ส. สะสาง ในรูปของธนาคาร 5 ส. (บางคนก็พอเข้าใจ Concept ว่า ธนาคาร 5 ส. ก็คงเป็นธนาคารขยะนั่นแหละ) ธนาคาร 5 ส. ที่ผมคิดขึ้น จะมีบัญชีให้เปิดได้ 3 บัญชีครับ คือ

  • บัญชีฝากกระแสรายวัน รับฝากกระดาษหน้าเดียวที่ใช้แล้ว
  • บัญชีฝากออมทรัพย์  รับฝากสิ่งของที่เกินความจำเป็นตามมาตรฐาน 5 ส.
  • บัญชีฝากประจำ รับฝากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว

     ส่วนใหญ่บัญชีที่ได้รับความนิยมนำมาฝากกันบ่อย คือ บัญชีฝากประจำครับ เพราะว่าทิ้งไปได้เลย วันนี้กิจกรรมธนาคาร 5 ส. ผมทำอยู่ในกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม Clean up the world ตอนนี้พยายามหาสถานที่เหมาะสมในส่วนที่เป็นธนาคาร 5 ส. เพื่อให้ธนาคาร 5 ส. เป็นธนาคารที่มีความมั่นคงครับ เพราะมีลูกค้าถามหาอยู่ 

     ขอเล่าต่อนะครับธนาคาร 5 ส. ตอนแรกผมเริ่มจากธนาคาร 5 ส. ของสำนักงานเลขานุการ (ความจริงเป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ เพราะตั้งก่อนและส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่รับฝากบัญชีต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น) ต่อมาเป็นธนาคาร 5 ส. สาขาต่าง ๆ ( ซึ่งเป็นหน่วยงานในคณะ คือ ภาควิชาต่าง ๆ ที่น่าชื่นใจคือ หัวหน้าภาควิชาให้ความร่วมมือในการเปิดตัวธนาคาร 5 ส. ทุกสาขาวิชา) อาทิเช่น ธนาคาร 5 ส. สาขาเทคนิคการแพทย์ ธนาคาร 5 ส. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ธนาคาร 5 ส. สาขารังสีเทคนิค และ ธนาคาร 5 ส. สาขากายภาพบำบัด วันเปิดตัวธนาคาร 5 ส. ของสาขาต่าง ๆ จะมีหัวหน้าภาควิชามาตัดริบบิ้น และมีการนำแจกของชำร่วยมาแจกให้กับผู้ที่เปิดบัญชี ธนาคาร 5 ส. รวมถึงมีนางแบบ 5 ส. มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย (คนที่มีสายสะพายสีแดงในรูปครับ) มีลูกค้าสนใจมาฝากเยอะครับ (โดยมีการรณรงค์ให้กับลุกค้า 10 ท่านแรก จะได้รับของชำร่วยครับ) เป็นการรณรงค์กิจกรรม ส. สะสางให้ทั่วทั้งคณะครับ ตอนแรกในการทำกิจกรรม 5 ส. มีคำขวัญรณรงค์ว่า " มุ่งมั่นอย่างแรงกล้า พัฒนา 5 ส. ทั่วทั้งคณะ"

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)