เรียนเพื่อนๆชาว Blog ที่เคารพยิ่ง วันนี้ขอเล่า กิจกรรม ในศูนย์ 3 วัยของโรงพยาบาลบ้านลาด ..ที่เราทำกิจกรรมนี้มาได้ประมาณเกือบ 2ปีมาแล้วนะคะ กิจกรรมประกอบไปด้วย

      1. กิน อาหารแบบพื้นบ้าน....เรามาร่วมกันในการฟื้นฟูอาหารการกินขอเด็ก ๆ ที่เป็นเครือข่ายจากศูนย์เด็กเล็ก เช่น ศูนย์เด็กเล็กของอบต.ท่าช้าง+ อบต.ตำหรุ + อบต.หนองกะปุ+อบต.ไร้สะท้อน เช่น ขนมกล้วยต้ม(มีมะพร้าวอ่อนขูด...แล้วโรยด้วยน้ำตาล) อร่อยมากนะค่ะ... ผู้อายุก็กินร่วมกับลูกหลาน ...หญิงตั้งครรภ์ + เจ้าหน้าที่ของ รพ.บ้านลาด ..ได้พื้นฟูขนมไทย ๆเราจากอดีต .....กินน้ำเต้าหู้....กินขนมครก ...ร้อน ๆ ควักออกมาจากเตาไฟ ++ เด็กเล็กได้เรียนรู้ ได้สัมผัสของจริงนะคะ...กินขนมลอดช่อง...เด็กๆจะได้รู้จักขนมดั้ง เดิมของไทยเรา

      2. กอด ผู้เฒ่า ผู้แก่ ได้กอดลัดลูกหลาน..พากันชวนชมการละเล่นแบบไทยๆ.... ของพี่ๆ ม.ปลาย จากโรงเรียน “บ้านลาดวิทยา” มาแสดง...ขณะเดียวกัน....ทาง "ศูนย์ 3 วัย" กำลังส่งเสริมให้...พ่อ  แม่   ยาย  ตา  ปู่  ย่า ===> กอดลูก+กอดหลานมากๆ ===> เพราะ...การกอดสัมผัส(Trust) ==> จะนำไปสู่ ความไว้เนื้อ+เชื่อใจ ....ความอบอุ่น+วางใจ ==> นำไปสู่ ความรัก ความเมตตา ความรักต่อเด็ก==> นำไป "สายใยรักแห่งครอบครัว" เพราะเด็กเล็ก...มี  ความน่ารักอยู่ในตัว...อยู่แล้ว นะคะ

      3. เล่น การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย...เช่น  

            - งูกินหาง......งูกินห่าง.....กินหัว...  กินตัว .... กินกลาง

            - มอนซ่อนผ้า.......ตุ๊กตา...อยู่ด้านหลัง....ระวังดีๆ..ฉันจะตีกันเธอ 

            - ลี..ลี..ข้าวสาร......สองขนานข้าวเปลือก

            - ขี่ม้า ก้านกล้วย ...ที่ตา+ยาย==>ทำให้

            - ขี่ม้า==> ส่งเมือง

      4. เล่า...เล่านิทานให้เด็กๆได้ฟังจากคุณครู “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เช่น

            - หมาจื๊งจอก...เจ้าเล่ห์ 

            - เด็กเลี้ยงแกะ 

            - กระต่ายกับเต่า

            - นกเอี้ยง...เลี้ยงควายเฒ่า

            - ดนตรีไทย

      ในการจัดกิจกรรมในงาน...ได้รับความร่วมมือจาฝ่ายต่างๆร่วมมือกัน...สนุกสนาน ....ทั้งอิ่มอร่วย ทั้งสำราญ..มีทั้งรอยยิ้ม....เสี่ยงหัวของ..เด็กๆ....พ่อเฒ่า..แม่แก..อุ้มหลาน..มาร่วมงานก้นที่ชมรม “ผู้สูงอายุ”......ดังนั้นกิจกรรม “กิน+กอด+เล่น+เล่า” จึงส่งผล...ที่ก่อให้เกิด...ความรัก...ความอบอุ่น...ความเข้าใจของ “บุคคล 3 วัย” นำไปสู่การเกิดประโยชน์ดังนี้คะ

 

    1. พัฒนา "จิต+ใจ"

    2. พัฒนา "คุณภาพชีวิตของคน" (ทั้ง 3 วัย)

    3. พัฒนา "ภูมิปัญญา" 

    4. ฟื้นฟู+พัฒนา "วัฒนธรรมไทย"

    5. พัฒนา "ศักยภาพของคนไทย"

    6. พัฒนา "เครือข่าย" ==>ความสัมพันธ์ ได้แก่...รพ.บ้านลาด +โรงเรียน +อบต.ฯลฯ +ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก+ชมรมผู้สูงอายุ + ชมรมสายใยรักแห่งครอบตรัว + ชมรมอสม. รพ.บ้านลาด

 เพื่อน ๆอ่านแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะกิจกรรม  "กิน+กอด+เล่น+เล่า" เข้าใจความเป็นไทย...ได้ไหมเอ่ย?  ===> อ่านแล้วตอบด้วยค่ะ

     ขอบคุณค่ะ

     สมศรี  นวรัตน์

     รพ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี