มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  ติดต่อ

  มาตรฐานการศึกษา  

มารตฐานการศึกษา 3 ข้อ

มาตรที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีสุข

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรู้ทีม่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรทิพย์ ศรีจันทร์

หมายเลขบันทึก: 44005, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:36:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มาตรฐานการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)