มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษา

มารตฐานการศึกษา 3 ข้อ

มาตรที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีสุข

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรู้ทีม่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรทิพย์ ศรีจันทร์

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐานการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 44005, เขียน: 10 Aug 2006 @ 14:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)