กำหนดการกิจกรรมย่อยที่ 6 จุดประกายและอำนวยความสะดวก การเรียนรู้ของชุมชน การจัดเวทีชุมชน เวทีที่ 2

  ติดต่อ

  กำหนดการกิจกรรมย่อยที่ 6 จุดประกายและอำนวยความสะดวก การเรียนรู้ของชุมชน การจัดเวทีชุมช เวทีที่ 2  

             วันที่  24  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  2  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

              วันที่  25  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  9  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                วันที่  26  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  10  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                วันที่  27  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  1  ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                วันที่  28  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  7  ตำบลนาเหรง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                  วันที่  20  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  5  ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                   วันที่  21  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  8  ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    วันที่  31 กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  6  ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                     วันที่  2  สิงหาคม   2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  7  ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

                      วันที่  3 สิงหาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  9  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ( KM )

หมายเลขบันทึก: 44003, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:36:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอนบพิตำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)