GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กำหนดการกิจกรรมย่อยที่ 6 จุดประกายและอำนวยความสะดวก การเรียนรู้ของชุมชน การจัดเวทีชุมชน เวทีที่ 2

กำหนดการกิจกรรมย่อยที่ 6 จุดประกายและอำนวยความสะดวก การเรียนรู้ของชุมชน การจัดเวทีชุมช เวทีที่ 2

             วันที่  24  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  2  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

              วันที่  25  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  9  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                วันที่  26  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  10  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                วันที่  27  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  1  ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                วันที่  28  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  7  ตำบลนาเหรง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                  วันที่  20  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  5  ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                   วันที่  21  กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  8  ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    วันที่  31 กรกฎาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  6  ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                     วันที่  2  สิงหาคม   2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  7  ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

                      วันที่  3 สิงหาคม  2549   เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  และด้านการเกษตร   หมู่ที่  9  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 44003
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)