รายงานความก้าวหน้า กิจกรรมย่อยที่ 6 จุดประกายและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของชุมชน การจัดเวทีชุมชน เวทีที่ 1

รายงานความก้าวหน้า กิจกรรมย่อยที่ 6 จตุประกายและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของชุมชน การจัดเวทีชุมชน เวทีที่ 1

           วันที่  6  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 10  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  60  คน

            วันที่  7 กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 9  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  34  คน

             วันที่  12  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 2  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  67  คน

               วันที่  13  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 1  ตำบลนาเหรง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  79  คน

                วันที่ 14  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 7  ตำบลนาเหรง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  43  คน

                วันที่  15  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 5  ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  73  คน

                วันที่  16 กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 8  ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  80  คน

                 วันที่  17  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 6  ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  61  คน

                  วันที่  18 กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 7  ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน 90 คน

                   วันที่  19  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 9  ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  74  คน

                  รวมกิจกรรมย่อยที่ 6  เวทีที่ 1  จำนวน  10  หมู่บ้าน  4  ตำบล  มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  661  คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ( KM )

คำสำคัญ (Tags)#ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอนบพิตำ

หมายเลขบันทึก: 43996, เขียน: 10 Aug 2006 @ 13:50 (), แก้ไข: 27 Apr 2012 @ 10:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)