สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานคำขวัญ เนื่องในโอกาส

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2549


โดยในงานวันแม่แห่งชาติปีนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมรำลึก
ในพระคุณของแม่ ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันแม่มีความว่า

" รักในหลวงพร้อมใจ ใส่เสื้อเหลือง
รักบ้านเมือง จงน้อมใจ ให้สร้างสรรค์
ใส่สีเดียว แล้วใจเดียว กลมเกลียวกัน
รักเช่นนั้น ชาติของตน จึงพ้นภัย "

 


ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ..

ทรงเจริญพระชนน์เปรมปรี ฑีฆายุกามหาราชินี