กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จัดให้มีการบันทึกถึงการอ่านหนังสือเล่มแรก  และหนังสือเล่มโปรด  ทำให้เราได้นึกย้อนไปได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้อ่านหนังสือเรื่องอะไรและมีข้อมูลอะไรที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้าง