วันนี้ก็เหมือนกับทุกวันที่จะต้องอาศัยรถเกษตรอำเภอมาทำงาน  เพราะถ้าฟืนนั่งรถประจำทางเงินเดือนทั้งเดือนคงจะไม่เหลือให้จ่ายแน่   นั่งรถมาส่วนใหญ่ก็จะคุยเรื่องงาน  วันนี้นั่งคุยให้เกษตรอำเภอฟังเรื่องของการเขียนบล็อกว่าจะเขียนยังไงให้ผู้อ่านสนใจ  ท่านเกษตรอำเภอแนะนำว่า  ให้คิดว่าเราเป็นนักข่าวแล้วกัน  แต่จากที่เรารายงานให้ฟังก็เปลี่ยนมาเป็นการพิมพ์   หรือถ้ามีเรื่องอะไรในสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดำเนินการอยู่ก็สามารถนำมาเล่าสู่กันฟังได้  แล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่สนใจก็จะมาเล่าให้ฟังนะค่ะ