งาน001

กล้วย

ความหมายของงานสารบรรณ

“งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร

ขอบข่ายของงานสารบรรณ

จากความหมายของ ”งานสารบรรณ” ทำให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่

•  การผลิตหรือจัดทำเอกสาร (พิจารณา-คิด-ร่าง เขียน ตรวจร่าง-พิมพ์ ทาน สำเนา-เสนอ-ลงนาม)

•  การส่ง (ตรวจสอบ-ลงทะเบียน-ลงวันเดือนปี-บรรจุซอง-นำส่ง)

•  การรับ (ตรวจ-ลงทะเบียน-แจกจ่าย)

•  การเก็บ รักษา และการยืม

•  การทำลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน01

คำสำคัญ (Tags)#เอกสาร000

หมายเลขบันทึก: 43930, เขียน: 10 Aug 2006 @ 09:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)