หลังจากไปอบรมก็ขอเล่าถึงการเข้าร่วมอบรมการเขียนงานวิชาการลงวารสารภาษาอังกฤษ(workshop on Thechnical Paper Writing for Health Experts for Publication in International Journals)จัดโดยความร่วมมือของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับWHO Thailand จัดเพื่อมีความมุ่งมั่นให้นักวิชาการไทยที่มีผลงานวิชาการต่างๆได้นำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วโลก ซึ่งเมื่อฝึกเขียนก็รู้สึกถึงความยุ่งยากมากมายตามมา ดีที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและผู้เชียวชาญด้านวิธีการทำวิจัยคอยให้คำแนะนำก็ทำให้โล่งใจไปเปาะหนึ่ง 

%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%991

ซึ่งเมื่อได้ฝึกฝนแล้วเป้าหมายอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมคือการได้submit ในวารสารต่างประเทศ

เมื่อเราได้ทำการศึกษาเรื่องใดก็ตามถ้าหากเราเก็บไว้โดยไม่ได้ให้คนอื่นๆได้รับรู้หรือได้อ่านก็คงเป็นที่น่าเสียดาย ดังนั้นจึงมีหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้วิจัยต้องนำผลงานของตนเองออกเผยแพร่ เพราะการเผยแพร่ก็ถือเป็นการให้ความรู้แก่คนทั่วไปและทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เป็นการบันทึกข้อมูลของตนเองด้วยว่าได้นำผลงานออกไปเผยแพร่กี่มากน้อยและเหตุผลสุดท้ายซึ่งอาจารย์ดร.นพ.พิเศก(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์)บอกว่าเป็นการผิดจริยธรรมในการเป็นนักวิจัยถ้าหากไม่นำเผยแพร่ ซึ่งตนเองก็เห็นด้วยเพราะถ้าเรามีการทำวิจัยแล้วสาธารณชนไม่ได้รับทราบก็ไม่น่ามีประโยชน์เสียเวลาในการทำวิจัยเปล่าๆ จะมีใครคิดเห็นอย่างไรกับที่อ.พิเศกได้พูดไว้