รู้ลมหายใจ

วีรชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลมหายใจของคนเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกให้มีสติ


รู้ลมหายใจ

คนเราไม่ว่าจะทำการใด ๆย่อมต้องทำอย่างมีสติ คิดไตร่ตรองก่อนเสมอ แต่ถ้าเมื่อไรขาดสติก็จะทำให้ไม่มีความสุขไม่ประสบความสำเร็จทำให้ตนเองพลาดโอกาสที่ดีไปดังนั้นเราควรจะเรียนรุ้การมีสติโดยการรู้ลมหายใจของตนเองก่อน

          การรู้ลมหายใจเป็นขั้นแรกของการฝึกที่มีสติอยู่กับกายเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติที่ง่ายที่สุดไม่ต้องดัดแปลง ไม่ต้องสร้างใหม่ซึ่งการฝึกรู้ลมหายใจต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนจะทำให้เกิดประโยชน์และปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

  1. ตั้งกายตรงดำรงสติมั่น
  2. มีสติหายใจออก
  3. มีสติกายใจเข้า
  4. รู้ทั้งลมยาวและลมสั้น
  5. เห็นว่าจิตเราเป็นผู้รู้ลม
  6. ระงับความกวัดแกว่งทางกาย
  7. เพียรต่อเนื่องจนเกิดภาวะรู้ชัด
  8. พิจารณาลมโดยความไม่เที่ยง
  9. พิจารณาระงับกิเลสเพราะรู้ลมอยู่

สรุปได้ว่าลมหายใจของคนเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกให้มีสติ
สามารถทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติในการคิด
ตัดสินใจรวมทั้งการมีสติที่ติดอยู่กับปัจจุบัน เพราะลมหายใจมีเพียงสามจังหวะ คือ
เข้า ออก และหยุดหากเราไม่รู้ว่ากำลังอยู่ในจังหวะไหน
ก็แปลว่าเราไม่มีสติหรือขาดสติทำได้โดยการกลับมาตั้งสติใหม่
และสิ่งที่สำคัญเรานำลมหายใจมาใช้ให้เกิดสติได้ในการทำงาน พัฒนางาน ให้คิด
ไตร่ตรองอย่างมีสติ ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว

 

ที่มา  :  เสียดายที่คนตายไม่ได้อ่าน (เล่ม2)

อาจารย์วีรชัย
  ปานแก้ว   ครูผู้สอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  คุณชายความเห็น (0)