ห้องเรียนบาลี : (2) โอดพระอาจารย์การบ้านโหด

ณัฐรดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บันทึกบทเรียนจากการไปเรียนภาษาบาลีที่วัดใหญ่อินทาราม

Ico64_img_5049-part-pic

วันต่อมา พระอาจารย์ให้การบ้านใหม่ โดยให้หัดใช้ วิภัตติ (ตัวแจกคำ ขออนุญาตเรียกเองว่า ตัวแจกที่แบ่งเป็นหมวดต่างๆอันมีความหมายประจำหมวดโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อนำตัวแจกนี้ไปประกอบคำนามนาม หรือคุณนามที่ต้องการ ความหมายตามหมวดนั้นๆ ก็จะไปประกอบกับคำที่ตัวแจกเข้าไปประกอบอยู่ด้วย)คำ คุณนาม และนามนาม เช่นเดิม พอเห็นอาจารย์เขียนส่วนของประโยคบนกระดานเท่านั้น ดิฉันก็นึกโอด ทำไมโหดอย่างนี้เพราะส่วนของประโยคที่พระอาจารย์ให้แต่งคือ

อันว่าทูตทั้งหลายฉลาดในเมืองใหญ่ยิ่งของพระราชาผู้มีบุญ

แต่พระอาจารย์บอกว่าไม่ยาก เพียงแบ่งออกเป็นส่วนๆ อันว่าทูตทั้งหลายฉลาด ส่วนหนึ่ง ในเมืองใหญ่ยิ่ง ส่วนหนึ่ง และ ของพระราชาผู้มีบุญ อีกส่วนหนึ่ง ส่วนเวลาเขียน ก็สลับประโยคจากท้ายไปหาต้นเท่านั้น

พระอาจารย์ว่าไม่ยาก แต่ก็ยังไม่วางใจ

พอมาลองเขียนดู จึงรู้สึกว่าไม่ยากเกินไปอย่างที่เข้าใจในตอนแรกเลยค่ะ พอพระอาจารย์เฉลยแล้ว กลับมาทำแผนภาพเองตามความเข้าใจ จึงได้แผนภาพดังนี้

Ico64_img_5189

Ico64_img_5191

Ico64_img_5176crop-wl

Ico64_img_5157wl

ดังนั้นคำ อันว่าทูตทั้งหลายฉลาดในเมืองใหญ่ยิ่งของพระราชาผู้มีบุญ เมื่อเขียนเป็นภาษาบาลี จึงได้ว่า

"ปุญญวโต รญฺโญ อติมหนฺติยา ธานิยา ปณฺฑิตา ฑูตา"

หรือ

"ปุญญวโต ราชิโน อติมหนฺติยา ธานิยา ปณฺฑิตา ฑูตา"

ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลป์ - ธรรมความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

โชคดีจังค่ะ วาดภาพดอกไม้โพสต์ไว้เยอะ

เลยได้นำมาประกอบบันทึกให้มีสีสันหน่อย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากอาจารย์แม่ชีค่ะ

ไปขอรับความรู้เรื่องภาษาบาลีในบันทึกมาแล้วด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขนาดให้การบ้านโหด ยังทำได้ยอดเย่ยมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์ Ico48ที่แวะมานะคะ

ขอบคุณค่ะ..เมื่อพิจารณาจากรากของคำศัพท์..ในมุมมองของผู้อ่านภาบาลีขั้นพื้นฐานอย่างพี่..เป็นการผสมคำที่มีความหมายงดงามมากค่ะ..

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยม และให้กำลังใจในการเรียนบาลีค่ะ

ตั้งใจเรียนให้จบ บ.ศ.๙ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์แม่ชีค่ะ

ที่แวะมาให้กำลังใจกัน

ตั้งใจจะเรียนไปเรื่อยๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมค่ะ มาให้กำลังใจ มีแบบฝึกหัดให้ทำค่ะ