เบื่อเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักวิชาการ มากเลยค่ะ  ถ่ายทีไรกระดาษติดทุกทีเลยเบื่อที่สุด