Physical activity ที่ทำงาน
  • ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขน ขา หลัง และไหล่ ช่วงพักระหว่างการประชุม

  • เปลี่ยนกาแฟในช่วงคอฟฟี่เบรกระหว่างประชุม เป็นการเดินระยะสั้นๆแทน

  • ออกกำลังที่กล้ามเนื้อหน้าท้อง และหลังขณะนั่งทำงานหรือนั่งรถอยู่ โดยการนั่งหลังตรงแล้วก้มตัวลงให้มือแตะเท้าเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้ จากนั้นยืดตัวขึ้นมานั่งหลังตรง ใช้มือทั้งสองข้างจับที่หลังบริเวณเอวออกแรงกดหลัง พร้อมกับแอ่นตัว และแหงนหน้าขึ้น ทำแบบนี้สลับกันจนครบ 10 นาที

  • หมุนหัวไหล่ และยืดกล้ามเนื้อคอบ้าง ขณะที่นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์

  • ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์