พื้นผิวที่ไม่นับพวกภูเขาไฟระเบิดนั้น ตามบันทึกของกินเนสส์ ระบุว่า บริเวณที่ร้อนที่สุดโดยเฉลี่ย ซึ่งวัดติดต่อกัน 6 ปี ค.ศ.1960-1966 อยู่ที่เมืองดัลโลล ในประเทศเอธิโอเปีย มีอุณหภูมิถึง 94 องศาฟาเรนไฮต์

แต่หากวัดตามสถิติครั้งคราวแล้ว ที่มาร์เลิบ บาร์ ออสเตรเลียตะวันตก มีอุณหภูมิ 100 องศาฟาเรนไฮต์ ติดต่อกันนาน 160 วัน หรือร้อนกว่านั้นในช่วงวันที่ 31 ต.ค.1923-7 เม.ย. 1924 นอกจากนี้ในปี 1946 บริเวณวินแดม ออสเตรเลียตะวันตก อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาฟาเรนไฮต์ช่วงเวลามากกว่า 333 วัน