นก,  แมว,  หมา,  หมู  เป็นสัตว์ที่น่ารัก  ยิ่งมดด้วยแล้วยิ่งน่ารัก  ผู้ที่อ่านข้อความนี้แล้วห้ามรังแกสัตย์นะค่ะคุณผู้อ่าน