องค์ประกอบศิลป์

  ติดต่อ

  องค์ประกอบของศิลปะ  
องค์ประกอบของศิลปะ
องค์ประกอบศิลปะ (Composition of Art) หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันทางความงาม เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดทางความงาม ความพึงพอใจที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันของมนุษย์
ส่วนประกอบของการจัดองค์ประกอบ
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน
1. รูปทรง (Form) คือวัตถุ หรือ สิ่งที่มองเห็นได้ เกิดขึ้นจากการนำเอาเส้น,สี,น้ำหนัก,แสง,เงา ลักษณะพื้นผิว มาประกอบผสมผสานเป็นรูปลักษณะตามต้องการ สามารถรับรู้สัมผัสได้ทางตา
2. เนื้อหา (Content) คือผลที่ได้รับจากงานศิลปะ ที่แสดงผ่านทางรูปทรง เป็นเรื่องราว สื่อความหมายได้ทางการรับรู้ และความรู้สึก เนื้อหาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
- เนื้อหาที่เป็นนามธรรม ที่เกิดจากจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด แสดงออกทางความงาน เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เช่น ความรัก ความเศร้า ความเห็นใจ
- เนื้อหาที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องราวของศิลปะ เช่น ภาพเขียน ภาพปั้น ภาพพิมพ์ คน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ เป็นเนื้อหาที่เป็นผลสืบเนื่องจากเนื้อหาที่เป็นนามธรรม
 
             แหล่งที่มา: http://www.school.net.th/library/create-web/10000/arts/10000-6113.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43792, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #art#man

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)