มิติใหม่ในการทำงานของสภามหาวิทยาลัย : เยี่ยมชื่นชมคณะพยาบาลศาสตร์

         เป็นการทดลองทำหน้าที่แบบใหม่ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล   คือทำหน้าที่แบบไม่เป็นทางการ   โดยการชักชวนนัดแนะกันไปเยี่ยมชื่นชมความสำเร็จของหน่วยงาน (ซึ่งในการเยี่ยมครั้งแรกเป็นคณะพยาบาลศาสตร์)

         นัดแนะกันว่าให้คณะเตรียมเรื่องเล่าความสำเร็จของคณะไว้   เมื่อกรรมการสภาที่ไปเยี่ยม (ใครว่างก็ไป  ไม่ว่างก็ไม่ต้องไปคือไปร่วมโดยสมัครใจ) ได้ฟังเรื่องราวของความสำเร็จแล้ว   ก็คุยกันแบบสุนทรียสนทนา (dialogue) ว่ามีประเด็นเชิงนโยบายหรือเชิงระบบอะไรบ้างที่จะช่วยให้ความสำเร็จตามเรื่องเล่าเกิดมากขึ้น   หรือเป็นความสำเร็จที่กว้างขวางขึ้น

         เป็นการทดลองที่เราบอกล่วงหน้าไม่ได้ว่าผลจะออกหัวหรือก้อย   ออกหัวหมายถึงเกิดแนวคิดเชิงนโยบายขึ้น  สำหรับเอาไปดำเนินการต่อ   ออกก้อยหมายถึงคุยกันแล้วก็จบ   ไม่เกิดความคิดที่จะทำอะไรต่อเลย

         โชคดีนะครับที่การเยี่ยมหน่วยงานแรกของสภามหาวิทยาลัยผลน่าจะออกหัว   คือได้ผลเชิงสร้างสรรค์   เกิดผลเชิงกระตุ้นให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะตื่นตัว   มองเห็นศักยภาพของคณะ   เห็นโอกาสที่จะทำงานสร้างสรรค์ที่เกิดผลกว้างขวางยิ่งขึ้น

         ประเด็นเชิงนโยบายใหญ่ ๆ ที่โผล่ออกมาจากวงสุนทรียสนทนาที่ผมจับได้   ได้แก่
              - กิจกรรม HRD จากการทำงาน
              - networking ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล   โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม
              - การมีพื้นที่/โครงการทำงานร่วมกัน  ข้ามคณะ  ข้ามศาสตร์  ทั้งในระดับอาจารย์และระดับนักศึกษา
 - เกณฑ์การยอมรับผลงานหลากหลายแบบและมีบันไดก้าวหน้าในตำแหน่ง

         รายละเอียดทางคณะพยาบาลจะถอดเทปและปรับปรุงถ้อยคำ  นำออกเผยแพร่ในจดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์และในสารสภาคณาจารย์   โปรดรอติดตามต่อไปนะครับ

         งานประชุม  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี ก็จะสรุปสาระสำคัญเอาไปแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

         การประชุมแบบนี้ใช้หลักการและเครื่องมือของ KM คือ storytelling, dialogue, และ AI

         ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการประชุมนี้   คือท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  รศ. ดร. กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล และทีมงานเข้าใจวิธีการประชุมแบบนี้   เตรียมจัดห้องประชุมแบบเก้าอี้วงกลม   ทำให้เกิดบรรยากาศ ลปรร. ที่เป็นกันเองดีมาก

                       

                        บรรยากาศในห้องสุนทรียสนทนา

                       

                         อีกมุมหนึ่งของวงสุนทรียสนทนา

                      

จากซ้ายไปขวา ผู้เล่าเรื่องที่น่าชื่นชมด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท และเอก ตามลำดับ

                      

ดร. ยาใจ สิทธิมงคล หยุด storytelling ชั่วคราวเพื่อตั้งท่าให้ถ่ายรูป  เล่าความภาคภูมิใจในแผนงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ

                      

   ดร. รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ กำลังเล่าเรื่องการผลักดันงานวิจัย

                      

คนกลาง รศ. วิไลวรรณ ทองเจริญ เล่าเรื่องโครงการองค์กรผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

                      

อ. พรศรี เล่าเรื่องความร่วมมือ hospital-based นำไปสู่ care team เบาหวาน   คนซ้ายมือ ดร. จันทนา เล่าเรื่องโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งทำมาเป็นปีที่ 18

                       

อ. พรทิพย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เล่าเรื่องการฝึกอบรม LO 9 รุ่น ครอบคลุมบุคคลากร 97% ของคณะ   คนซ้าย รศ. ดร. ชื่นชม เจริญยุทธ รองคณบดี เล่าเรื่องการร่วมในโครงการท่าจีน-แม่กลอง

วิจารณ์  พานิช
 8 ส.ค.49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 43789, เขียน: 09 Aug 2006 @ 15:49 (), แก้ไข: 30 Apr 2012 @ 23:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)