1.คนใจหิน อาจใจหาย หากได้เห็น.......หินลำเค็ญ คุกเข่า เศร้าสะอื้น

เพราะเคยแกร่ง กร้าวกล้า ท้าวันคืน...อยู่ยงยืน หยัดยัน ร้อยพันปี

2. ปี-เดือน-วัน แหว่งเว้า มาเล้าโลม......จึงค่อยโซม เซียวซูบ รูปทรงสี

แดด ลม ฝน คือเพื่อน ผู้ภักดี.............มิทอดทิ้ง สักนาที - มิมีพัก

3. หากได้เห็น อาจใจหาย นะใจหิน...ธาราริน กระซิบสาด อาจเสียหลัก

หินละลาย ด้วยลวง ฤๅด้วยรัก ...... ตามแต่ใจ หินสมัคร...รักหรือลวง

-ปณิธิ ภูศรีเทศ-

(-ภาพลายเส้น:ก้อนหินระหว่างเดินทาง-ปณิธิ)