ว่างเปล่าในความตีบตัน

เขียนเมื่อ
514 17 18
เขียนเมื่อ
717 12 11
เขียนเมื่อ
547 16 16
เขียนเมื่อ
459 7 6
เขียนเมื่อ
1,021 11 7
เขียนเมื่อ
506 14 8
เขียนเมื่อ
597 8 7
เขียนเมื่อ
434 12 11
เขียนเมื่อ
594 14 15
เขียนเมื่อ
1,171 11 10
เขียนเมื่อ
612 7 6
เขียนเมื่อ
721 7 7
เขียนเมื่อ
550 8 6
เขียนเมื่อ
602 9 11