บางคนขอโทษไม่เป็นในขณะที่เขาทำผิดไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มาดูว่าขอโทษใช้ว่าอะไรบ้าง 

  การขอโทษปกติเราใช้

 

  I’m sorry  หรือ sorry

  

  แต่ถ้าเป็นการขอโทษในเรื่องที่ร้ายแรงเราควรพูดว่า

  

  I’m really sorry.

  

  I’m awfully sorry.

  

  I’m so sorry.

  

 เช่นบอกว่า

    Sorry I’m late – the traffic was terrible! (ในกรณีที่ไม่ร้ายแรง)  

   I’m so sorry about the vast. I’ll pay for a new one. (กรณีที่ร้ายแรงเช่นทำแจกันเขาแตก)  

 

  ในกรณีที่เราเดินชนเขา(เพื่อนๆผู้เขียนชอบแกล้งในกรณีที่เขาน่ารัก …)เป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรงแค่บังเอิญชน(accidentally bumped) เราพูดว่า

      Excuse me   หรือ I beg your pardon!  ก็ได้ครับ               

            Sorry  Sorry  Apology     

 คงพอใช้ได้นะครับเผื่อไปชนใครจะได้ขอโทษได้ ไม่เดินหนีไปเฉยๆ  ผู้เขียนพยายามจะเลียนแบบเพื่อนๆ แต่หาไม่พบสักที จะแกล้งเดินชนเลยดีไหมครับ     

    ข้อมูลจาก  Longman  Dictionary of Contemporary English