พระทรงศรีสิริกิติ์        ศูนย์รวมร่วมจิต
ผองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน            
    พระเพริศแพร้วแพรวโสภิน    ทั่วไทยได้ยิน
แต่เสียงซ้องก้องเขตขัณฑ์
    ในวาระพระชนม์พรรษ์        องค์พระมิ่งขวัญ
ครบห้ารอบขอบนักษัตร
    สรวมเดชะพระศรีรัตน์        ดลเพิ่มเสริมภัทร์
พระประเทืองเรืองไสว
    ทั้งพราวพร่างทางอำไพ        แม้นประสงค์ใด
ทรงสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ผล
    เคียงคู่พระภูมิพล            เจริญพระชนม์
ขันษากว่าร้อยปี


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์