"สุขหรือทุกข์เป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นทั้งสิ้น
โลกเปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่
ถ้ามองดูด้วยใบหน้าที่เศร้าสร้อย
ก็จะพบแต่ความละห้อยหดหู่"

วิลาศ มณีวัต