"เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว
เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีต
เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ
มากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว"


นิรนาม