งบหนังสือห้องสมุด, การติดปีก-ขอเครื่องราชฯพนักงานราชการ, ออกใบ รบ.หลักสูตรนำร่อง, คู่มือและปัญหาโปรแกรม IT, ครูประจำกลุ่มรับได้กี่กลุ่ม, เทียบโอน อสม.แล้วเรียนกี่เทอม, การอ้างคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร, รายงานผู้จบฯ เกรดผิด

ปีนี้ไม่มีงบซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดฯ, พนักงานราชการที่มีประกาศนียบัตรการกระโดดหอสูง สามารถประดับปีกร่มฯได้, เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการ, จบหลักสูตรนำร่องจะออกใบ รบ. ด้วยโปรแกรมหลักสูตรทั่วประเทศหรือโปรแกรมนำร่องก็ได้, ปัจจุบันกำหนดให้ครูประจำกลุ่มรับนักศึกษากลุ่มเดียว, เทียบโอน อสม. แล้ว ยังต้องเรียน 3-4 ภาคเรียน, ผอ.กศน.อำเภอ แต่งตั้งข้าราชการ จะอ้างอิงคำสั่งมอบอำนาจฉบับใด

บันทึกนี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 เรื่อง  ดังนี้


         1. วันที่ 11 เม.ย.54  จนท.ห้องสมุดประชาชนในจังหวัดนครพนม โทร.มาถามผมว่า ปีนี้เมื่อไรจะได้รับงบประมาณซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดฯ    ตอบว่า   ตลอดปีนี้จะไม่มีงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดฯ ( ยกเว้นหนังสือพิมพ์และวารสาร )  อาจเป็นเพราะปีที่แล้วได้รับงบฯไทยเข้มแข็งซื้อหนังสือไว้มากถึงแห่งละ 450,000 บาทแล้ว และปีนี้เหลืองบฯน้อย


   

         2. วันที่ 15 เม.ย.54  ผมไปร่วมงานรดน้ำวันสงกรานต์ที่โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  ( ไปนั่งให้คณะครูรดน้ำในฐานะที่เป็นกรรมการสถานศึกษา )


   

         3. วันที่ 18 เม.ย.54  รัชนี สนง.กศน.จ.อย. โทร. มาถาม 3 เรื่อง


             3.1  ครูประจำกลุ่ม อสม. รับผิดชอบ 2 กลุ่ม ( แยกพบกลุ่ม เช้า-บ่าย ) กลุ่มละ 40 คน ได้หรือไม่    ตอบว่า   ปัจจุบันนี้ กำหนดให้ครูประจำกลุ่มรับผิดชอบคนละกลุ่มเดียว ( เบิกเงิน ) ไม่เกิน 40 คน ๆ ละ 80 บาท/เดือน   โดยนักศึกษาอยู่ในระดับเดียวกันหรือหลายระดับก็ได้ รวมทั้งหลักสูตรเก่าหลักสูตรใหม่ก็ได้


             3.2  มี “คู่มือ” การใช้โปรแกรม IT เล่มล่าสุดหรือไม่    ตอบว่า   เห็นที่เว็บไซต์ สนง.กศน.จ.สระบุรี มีให้ดาวน์โหลด ( เป็นไฟล์สกุล pdf )  เป็นคู่มือโปรแกรม ITw51 2.0   ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.4shared.com/document/EomqbUjC/itw51_manual.html    ( แต่ คุณสุขุม  ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม บอกว่า จะปรับแก้คู่มือการใช้งานโปรแกรม ให้เป็นรุ่นวันที่ 14 ก.พ. 54 ภายในอาทิตย์หน้า )


             3.3  การออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้นักศึกษาหลักสูตรนำร่อง จะออกด้วยโปรแกรมนำร่อง หรือโปรแกรมทั่วประเทศ ( ถามเหมือนกับที่ จันทนา กศน.อ.บางปะอิน โทร. มาถามผมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เม.ย.54 )    ตอบว่า   โปรแกรมหลักสูตรนำร่องรุ่นหลัง ๆ เขาแก้ให้ออกใบระเบียนฯแบบรวมวิชาแล้ว ฉะนั้นจะใช้โปรแกรมหลักสูตรนำร่องหรือโปรแกรมหลักสูตรทั่วประเทศออกใบระเบียนก็ได้เหมือนกัน   แต่... การออกรายงานผู้จบหลักสูตร ตอนนี้ถ้าออกจากโปรแกรมนำร่อง จะผิด ( คุณสุขุมกำลังแก้ไข ) ช่วงนี้ต้องออกรายงานผู้จบหลักสูตรจากโปรแกรมทั่วประเทศไปก่อน  และการออกรายงาน GPA/PR ก็ต้องนำไปรวมคำนวณกับผู้จบหลักสูตรทั่วประเทศโดยนำไปออกรายงาน GPA/PR ด้วยโปรแกรมหลักสูตรทั่วประเทศ
                    ( โปรแกรมหลักสูตรทั่วประเทศ ตอนนี้ก็ยังมีปัญหา เวลานำข้อมูลผู้จบหลักสูตรนำร่องเข้า ให้นำเข้าที่ระดับโดยระบุรหัสระดับการศึกษาด้วย และเปลี่ยนระดับการศึกษาในโปรแกรมให้ตรงกับระดับที่จะนำเข้าก่อน มิฉะนั้นข้อมูลอาจจะผิดพลาด )


   

         4. วันที่ 20 เม.ย.54  ผอ.สนง.กศน.จ.อย. ไปประชุมเพื่อซักซ้อมและสร้างความร่วมมือกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระ นครศรีอยุธยา (สสจ.) ที่ห้องประชุมสำนักงาน สสจ. โดยทาง สสจ.ได้เชิญครูประจำกลุ่ม อสม. และจนท.สาธารณสุขอำเภอมาประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน    ผอ. ให้ผมไปร่วมชี้แจงด้วย เพราะจากการประสานงานทราบว่ามีข้อสงสัยเรื่องการเทียบโอนฯของ อสม.
             ผมได้สรุปเรื่องการเทียบโอนฯ ของ อสม. ดังนี้

 

 


   

         5. วันเดียวกัน  นายเก่ง สนง.กศน.จ.อย. แจ้งปัญหาโปรแกรม ITw51 หลักสูตรเก่า ( 2544 ) ว่า นำข้อมูลจากอำเภอมาลงที่จังหวัดแล้ว สร้างข้อมูลสถิติ ( เมนู 1-C-1 ) ไม่ได้    ปัญหานี้คุณสุขุมบอกว่า เกิดจากโปรแกรมมี bug ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมตัวใหม่มาลง ที่ http://dl.dropbox.com/u/15540884/itw44_14022011_setup.zip    ( ยังเป็นรุ่น 14 ก.พ.54 เหมือนเดิม แต่ไม่เหมือนเดิม  ต้องลบโปรแกรมเดิมออกก่อน ( อย่าลืม BACKUP ข้อมูลทั้งหมดไว้ก่อน ) 

             หรือถ้าไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ ให้ download ข้อมูล itwdata.zip ที่ http://dl.dropbox.com/u/15540884/ITWDATA.ZIP  แล้วนำมา restore โดยเลือกประเภทข้อมูลเฉพาะข้อมูลสถิติ ที่จะ restore


   

         6. วันที่ 21 เม.ย.54  คุณฉลาด จาก กศน.อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  โทร.มาถามผมว่า ผอ.กศน.อำเภอ จะแต่งข้าราชการ ให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ จะอ้างอิงคำสั่งมอบอำนาจฉบับใด ในเมื่อคำสั่งที่ 7/2546 ถูกยกเลิกไปแล้ว และคำสั่งที่ 489/2551 ก็ไม่ได้มอบอำนาจให้ปกครองบังคับบัญชา "ข้าราชการ"    ตอบว่า

             1) คำสั่งที่มอบอำนาจให้ปกครองบังคับบัญชา "ข้าราชการ" นั้น ไม่มีหรอกครับ แม้แต่คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สนง.กศน.จังหวัด ก็ไม่มีคำว่ามอบอำนาจให้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ  แต่จะระบุการมอบอำนาจเป็นเรื่อง ๆ ไป 

             2) คำสั่ง สป.ศธ. ที่ 7/2546 ที่ยกเลิกไปแล้วนั้น ก็ไม่ได้มอบอำนาจให้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ แต่คำสั่งที่ 7 ระบุว่า "ให้คำสั่งต่าง ๆ ที่อธิบดี กศน. มอบอำนาจไว้ ตอนเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียน ยังมีผลต่อไป"    ซึ่งคำสั่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อไป ก็ไม่มีคำสั่งไหนมีคำว่ามอบอำนาจให้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ

             3) การที่ ผอ.กศน.อำเภอ จะแต่งตั้งให้ข้าราชการทำอะไร ก็ใช้อำนาจตามกฏหมายหรืออ้างอิงคำสั่งมอบอำนาจ เป็นเรื่อง ๆ ไป เช่นการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ก็อ้างอิง "หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 107 เรื่องการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542"  เป็นต้น

             4) ส่วนการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อื่น ๆ ทั่วไป ของหน่วยงาน/สถานศึกษา เช่น การออกคำสั่งแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป ให้ข้าราชการ  เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของ ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ อยู่แล้ว คือเป็นไปตามกฏหมายต่าง ๆ เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  จึงไม่ต้องมีการมอบอำนาจ และไม่ต้องอ้างอิงคำสั่งมอบอำนาจ


   

         7. วันที่ 22 เม.ย.54  นุ้ย กศน.อ.บางบาล ส่งไฟล์ BACKUP ข้อมูลโปรแกรม ITw หลักสูตรนำร่อง มาให้ดูว่าทำไมเกรดเฉลี่ยในรายงานผู้จบหลักสูตรไม่เท่ากับในใบระเบียนแสดงผลการเรียน    ตอบว่า   ในโปรแกรมหลักสูตรนำร่อง ตอนนี้เกรดเฉลี่ยในรายงานผู้จบหลักสูตรจะผิด ( คุณสุขุมกำลังแก้ไขโปรแกรม ) ถ้าจะออกรายงานผู้จบหลักสูตรในช่วงนี้ให้ออกด้วยโปรแกรมหลักสูตรทั่วประเทศ


   

         8. สัปดาห์นี้ ผมเรียน e-Learning  หลักสูตร online ของสำนักงาน ก.พ.  รหัสหลักสูตร E12  ชื่อหลักสูตร “คุณธรรมสำหรับข้าราชการ”


   

         9. เคยมีผู้ถามเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการในเว็บบอร์ด สพร. กศน.    เรื่องนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น

             9.1  เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชฯ เป็นไปตาม บัญชี 32 ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
                   เช่น พนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ( วุฒิปริญญาตรี ) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ( นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 5 ต.ค. ของปีที่จะขอฯ ) ให้เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.   และเมื่อได้ บ.ช.แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ จึงขอ จ.ม. ... ...

 


 

             9.2  เมื่อขอไปแล้ว ถ้าได้รับพระราชทานฯจะทรงโปรดเกล้าฯในวันที่ 5 ธ.ค.  แต่ต้องคอยให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน จึงจะประดับได้  แต่ละปีจะประกาศช้า-เร็วต่างกัน ( ปีที่ประกาศเร็วสุดคือเดือน ธ.ค. ที่ช้าสุดคือเดือน ส.ค.ของปีถัดไป )
                   ของปี 2553 มีผู้ได้รับพระราชทานฯรวมทุกกระทรวงหลายแสนคน ต้องใช้เวลาพิมพ์และตรวจทานมาก คาดว่าจะลงประกาศในเดือน ส.ค.54

 

             9.3  สำหรับพนักงานราชการที่เคยกระโดดหอสูง และได้รับประกาศนียบัตรเป็นหลักฐาน สามารถประดับปีกร่มกระโดดหอสูง ( สมัครเล่น ) ที่เหนือกระเป๋าเสื้อ ทั้งเครื่องแบบสีกากีและเครื่องแบบสีขาว ได้  โดยประดับตามที่แต่ละองค์กรผู้ให้ประกาศนียบัตรการกระโดดหอสูงกำหนด เช่น ถ้าเป็นองค์กรของตำรวจมักจะให้ประดับที่ด้านขวา เหนือป้ายชื่อประมาณ 1 ซม.

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (10)

ข้อมูลเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลย

เขียนเมื่อ 

ดาวน์โหลดโดยตรง (ถ้าWed4Shareเดี้ยง)

http://202.143.154.20/downloadsara/ithandbook2/itw51_manual.pdf

ขอบใจมาก อ.สุพจน์ Ico48 สนง.กศน.จ.สระบุรี 
ดาวน์โหลด
คู่มือโปรแกรม ITw51 2.0 โดยตรงที่
http://202.143.154.20/downloadsara/ithandbook2/itw51_manual.pdf

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

ขอบคุณท่าน ผอ. Ico48 มากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณความรู้ดี  ๆ  ค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48 Ico48

กระแตไพร
IP: xxx.27.178.94
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์เอกชัย

ติดตามการตอบปัญหา และการให้ความรู้ของอาจารย์มาโดยตลอด ขอเป็นกำลังใจให้คนหนึ่งนะคะ ภาคเรียน1/54

กศน.อำเภอผักไห่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอะไรบ้างคะ อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ด้วยคน

โอ๊.ย..ย... กศน.อำเภอผักไห่ มีรายวิชาที่ให้ลงทะเบียนเยอะแยะ รวม 3 ระดับ 3 หลักสูตร ( หลักสูตรเก่า หลักสูตรนำร่อง หลักสูตรทั่วประเทศ ) หลายรุ่น จนนับไม่ไหว จำไม่ได้ครับ
คุณกระแตไพร อยู่อยุธยาหรือเปล่า ถ้าอยู่จังหวัดนำร่องก็คงเข้าใจดี

ศรีสุดา
IP: xxx.49.227.238
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดีๆมากมายค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ ที่ร่วมแบ่งปัน

ศรีสุดา