GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (อุเปนทรวิเชียรฉันท์ 11)

    พระเปรื่องประวัติศาสตร์        พจนารถ ณ ภาษา
ระบือและลือชา                จะนิพนธ์ประเภทใด
    ผะผ่องจรียา            สุวภานิรัติ์ศัย
ภิรมย์ประโลมใจ                จิรกาลจะพานพบ
    กรุณพระล้นหลาก        ผิจะพากย์มิรู้จบ
ประมวลมิถ้วนครบ            กิจเอกอเนกนัย
    ประชาพะพานทุกข์        ภยรุก ณ แหล่งไหน
พนาชลาลัย                ทุรคา ฤ ลำเค็ญ
    บ คิดจะอิดหนา            ฤ ระอาขจัดเข็ญ
พสกประสบเย็น                มนมุ่งผดุงงาม
    ณ กาลพระนักษัตร        พระชนม์พรรษลุรอบสาม
พิพัฒน์จรัสราม                พระประสบนิรันดร์เทอญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43633
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)