"ความสำเร็จ
มีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้ง
กับทัศนคติภายในจิตใจ
ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในชีวิต
ถ้าทัศนคติภายในถูกต้อง
ย่อมหวังความสำเร็จได้แค่เอื้อม"

นิรนาม