GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (กาพย์ยานี 11)


     งามพระจริยา        ลุพิชาพิสิฐศรี
เชี่ยวชาญงานกวี            ศิลปะอเนกนัย
    ประวัติ์ศาสตร์ปราดเปรื่อง วิเมลืองวิมลใส
โบราณคดีไพ-            ปุลยาวิภาวี
     ดนตรีคีตกา        พระปรีชาเชี่ยววิถี
บรรเลงมโหรี            เสนาะล้ำศัพท์สำเนียง
    หมายมุ่งผดุงชาติ        บำรุงศาสน์กันเฉเฉียง
เสริมไทยให้ไกรเกรียง        ดำรงอยู่คู่โลกา
    การุญกระหลากล้น    ดุจดังฝนกลางพรรษา
ทุ่งโล่งพงพนา            มิแห้งแล้ง ณ แหล่งใด
    พสกส่งเสียงซ้อง        กระเกริกก้องมิว่าไหน
เทิดพระเป็นขวัญใจ        ทั้งจงรักและภักดีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 21 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43630
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ผมอยากทราบประวัติกาพย์ยานี 11 ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไรครับ พอจะส่งข้อมูลมาที่ [email protected] [email protected]ู้ ผมจะนำไปทำรายงาน