GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (อินทรวิเชียรฉันท์ 11)

     เจิดจ้าเสมือนจันทร์        ประกายวรรณ ณ เวหา
พร่างพราสกาวตา            สว่างพื้นฑิฆัมพร
    ยลเยี่ยงจรียา            พระโสภาสโมสร
ชื่นตาประชากร                ขจรเกียรติขจายไป
    ร่มเกล้าฯ พสกถ้วน        มิหดห้วน ณ แห่งไหน
ดุจโพอุดมใบ                ก็กั้นแดดผะแผดพลัน
    ด้วยว่าพระการุญ            พระเจือจุนจรกผัน
ภูผาพนาวัน                เสด็จดับระงับภัย
    ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ        ธราธรรม์พิสุทธิ์ใส
งามเอกอเนกนัย                มิอาจสรรจะจรรจา
    ถ้วนหน้าประชาซ้อง        สนั่นก้องสิเนหา
ปรีดิ์เปรมเกษมพา            ฤดีราษฎร์อภีรมย์

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 7 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43616
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)