"โชคดีทีเดียว
ที่ชีวิตได้เรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างความล้มเหลวและความสำเร็จ
และจะโชคดียิ่งกว่านั้น...
ถ้าได้รู้ความจริงว่า
ต้นกล้าที่แท้จริงของความสำเร็จ
ซ่อนเร้นมากับความพ่ายแพ้ที่ล้มเหลว
ทุกครั้งที่ได้ประสพ"

นิรนาม