สพท.นนทบุรี เขต 1 จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2549 ในวันที่ 15 16 สิงหาคม 49 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สพท.นนทบุรี เขต  1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ร.ร.ละ 1 คน พร้อมกับข้อมูล เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน